Najnowsze

Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Szpitala w Bełżycach za zakupiony sprzęt na oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny w latach 2021-2022 r., w szczególności jego Prezesowi Panu Edwardowi Baranowskiemu za jego niebywałe, wyjątkowe zaangażowanie i wszelki trud włożony w pozyskiwanie funduszy za zakup:

  1. fotela porodowego na trakt porodowy,
  2. aparaturę do monitorowania funkcji życiowych noworodka (2 pulsoksymetry),
  3. ssak noworodkowy,
  4. łóżeczko noworodkowe,
  5. wózek przewozowy dla pacjentek.

Dziękujemy również ludziom dobrej woli (darczyńcom), którzy przekazali pieniądze na konto Stowarzyszenia a w szczególności:

  • LST Polska Chłodnia Bełżyce producent owoców mrożonych
  • ATEST, Zbigniew Wójtowicz – Bełżyce
  • Bank Spółdzielczy Nałęczów w Nałęczowie
  • Marian Zając – Babin 10

i wszystkim pozostałym anonimowym ofiarodawcom.


      Szanowni Pacjenci

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach zaprasza do korzystania ze świadczeń z zakresu rehabilitacji stacjonarnej w zmodernizowanym Oddziale Rehabilitacyjnym w budynku Szpitala Powiatowego w Bełżycach, ul. Lubelska 90.
      Oddział po kilkumiesięcznym remoncie wrócił do pełnego, tj. 15 - łóżkowego potencjału wykonawczego z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Bełżycach udziela świadczeń zdrowotnych w rodzajach: leczenia szpitalnego (5 oddziałów z łączną bazą 90 łóżek), rehabilitacji leczniczej (oddział oraz 3 pracownie fizjoterapii), podstawowej opieki zdrowotnej (10 ośrodków zdrowia poz), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (17 poradni specjalistycznych), ratownictwa medycznego (zespół S, P i T), opieki długoterminowej (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z bazą 45 łóżek) mieszkańcom powiatu lubelskiego oraz innym zgłaszającym się osobom.

Podkategorie